Make your own free website on Tripod.com

Belajar gitar bersama Manhellions

Home
About Me
Favorite Links
Contact Me

manhel1.jpg

Belajar gitar bersama saya Manhellions di http://kelasgitar.tripod.com/

CONTOH SILIBUS YANG DI AJAR DALAM JANGKA MASA 6-8BULAN

MODERN ELECTRIC GUITAR & BASS 1

ASAS PENGENALAN INSTRUMENT

Mengenal kesemua komponen dalam gitar

Cara penggunaan

Penggunaan bunyi

Penjagaan instrument

ASAS FREATBOARD

Open string

Chromatic scale

Asas freatboard keseluruhan

Formula penghafalan freatboard

Sharp & Flat

PEMBENTUKAN MAJOR SCALE

Major scale

Major Scale dalam semua key

Latihan Major Scale teori/practical

Finggerring Major Scale

Latihan finggerring

INTERVAL (KOMBINASI 2 NOTE)

Asas pembinaan chord

Hubungan perantaraan dua note

Chord Spelling-sebutan Chord dan isi

Kedudukan interval difreatboard

Latihan Interval secara teori/practical

TRIAD (GABUNGAN 3 NOTE)

Hubungan 3 note

Sebutan Chord dalam Triad

Kedudukan chord dalam Triad

Open chord

Bar chord

Latihan chord atas dan bawah

Latiahan Bar chord dan Open Chord

ASAS PEMAHAMAN PERMULAAN

Pitch

Ear Training (latihan pendengaran bunyi)

Gitar Tune

Tempo basic

Struming basic

Patten irama muzik

ASAS CHORD TERPERINCI

Undang undang Chord

Chord Spelling

Kedudukan Chord di freatboard

Latihan Chord secara teori/practical

SEVEN CHORDS

Perbincangan seven chord

Kedudukan difreatboard

Latihan teori /Practical

MODE DAN SCALE

Asas pengenalan Scale

Pecahan Scale

Mode dalam Major

Latihan dalam semua key-Teori

FAMILY CHORD

Asas pembinaaan family chord

Penghasilan dalam mode

Family Chord dalam 12 keys

Latihan Teori /Practical familay chord

Chords Tranposing

FAMILY CHORD

Patten dalam family chord

Contoh patten Family chord dalam lagu

Latihan teoti /practical

ASAS PEMAHAMAN PERMULAAN

Pendengaran chord dalam lagu

Tempo advance

Struming advance

Patten irama muzik tambahan

MODE/S\CALE FINGGERRING DALAM C

Finggerring dalam freatboard

latihan secara practical

latihan mengikut tempo

memahirkan mode dan scale

MODE DALAM SEMUA KEY

Asas pengenalan pertukaran(tranpose)

Penghafalan dalam semua keys

Latihan pactical

Cara picking yang betul

Accending /Deccending mode

ARPEGGIEOS

Penghafalan dalam semua keys

Latihan pactical

Cara picking yang betul

Accending /Deccending

Sweep picking

BLUES DAN PENTATONIC SCALE

Asas pentatonic

Kaitan dengan Major Scale dan mode

Pentatonic Finggerring dalam bar

Patten atas dan bawah

Running pentatonic atas dan bawah

Patten dan lick dalam pentatonic

Latihan practical

BLUES SCALE

Contoh dalam lagu

Hubungan dalam teori/ practical

Latihan practical

GABUNGAN KESEMUA ASAS SECARA TEORI&PRACTICAL

Ujian Teori Practical Modern Electric guitar& bass 1

manhellionsz@yahoo.com